Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Preparaty do czyszczenia klimatyzacji

Zanieczyszczone lamele zewnętrznych wymienników ciepła mają wiele negatywnych skutków na energochłonność oraz na samą pracę urządzeń HVAC. Wpływa to negatywnie na odbieranie ciepła od czynnika chłodniczego, a co za tym idzie, jego nieskroplona część wysyłana jest na zawór rozprężny, powodując znaczne straty efektywności energetycznej (zgodnie z badaniami spadek EER o ponad 20%) [*2].

 
Zanieczyszczenia mają zróżnicowany charakter. Można je podzielić na organiczne, nieorganiczne oraz mieszane (sadza, osady tytoniowe). Pierwsze to przede wszystkim oleje pochodzenia gastronomicznego czy smary. Do zanieczyszczeń organicznych zaliczymy natomiast wszelkiego rodzaju kurz czy pył. Dlatego też istotny jest odpowiedni dobór preparatów chemicznych do czyszczenia jednostek skraplających.
Firma Liquid Technologies jest producentem szerokiej gamy preparatów do czyszczenia każdej powierzchni urządzeń HVAC.

Na rysunku 1 został przedstawiony uproszczony schemat doboru odpowiedniego preparatu pod względem rodzaju zanieczyszczenia:

dobor produktow do czyszczenia hvac


Jednym z najsilniej działających środków czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych jest HVAC External Strong. Produkt wykazuje charakter kwasowy i doskonale sprawdza się do profesjonalnego czyszczenia jednostek pokrytych zanieczyszczeniami o charakterze nieorganicznym lub mieszanym. W celu sprawdzenia efektywności czyszczania został wykonany test w warunkach rzeczywistych na przykładzie dwóch sklepów (pierwsza część testu) oraz biurowca (druga część testu jako porównanie).

Porównanie efektu czyszczącego w zmiennych warunkach zanieczyszczenia

HVAC External Strong charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, które umożliwiają czyszczenie urządzeń przy minimalnej fizycznej ingerencji pracownika serwisu (np. szorowanie). Dzięki aktywnej pianie, która wypełnia przestrzenie międzylamelowe efekt penetrowania środka czyszczącego utrzymuje się przez dłuższy czas. Ogólny proces usuwania zabrudzeń z urządzeń HVAC został przedstawiony na rysunku 2.

ogolny proces czyszczenia hvac

W kontakcie z zabrudzoną powierzchnią HVAC External Strong pieni się. Intensywność piany uzależniona jest od ilości i rodzaju zanieczyszczeń: w przypadku większej ilości zanieczyszczeń nieorganicznych piany jest dużo (rysunek 3a), a w obecności zanieczyszczeń organicznych i mniejszej ilości nieorganicznych może jej być mniej (rysunek 3b).

zjawisko pienienia sie

Efekt czyszczący (rysunek 4 i 5), który został uzyskany, po wykorzystaniu produktu z rozcieńczeniem 1:3 dla obu przypadków przedstawiono poniżej. Obok dobrego stopnia wyczyszczenia samych lamelek można zaobserwować wyraźny efekt wybielający:

skaraplacz przed po


zdjęcie 4 - skraplacz w pierwszym obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b).

skaraplacz przed po2

zdjęcie 5 - skraplacz w drugim obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b).

 

Porównanie efektu czyszczącego preparat HVAC External Strong i wiodącego na polskim rynku produktu do skraplaczy o zbliżonym charakterze (w zależności od hurtowni środek jest 2-2,5 x droższy).


Testy porównawcze przeprowadzono na dachu pięciopiętrowego biurowca we Wrocławiu. Warunki testu:

- centrum miasta

- mocne zapylenie (kominy domów mieszkalnych, ruch samochodowy)

- występowanie topoli (ich obecność warunkuje występowanie klejących zanieczyszczeń pochodzenia organicznego).

Na potrzeby testu wierzchnia warstwa zanieczyszczeń nie była usuwana za pomocą szczotki.


Skraplacz dry-coolera podzielono na dwie równe części, gdzie jedna część została wyczyszczona produktem HVAC External Strong, a druga produktem konkurencyjnym (w obu przypadkach rozcieńczenie to 1:3 zgodnie z instrukcją, 2 litry gotowego preparatu). Czyszczenie przebiegało dwuetapowo. Najpierw wierzchnia warstwa była umyta 0,5 litra preparatu myjką niskociśnieniową (rysunek 6).

cisnienie myjka niskocisnieniowa


Pozwoliło to usunąć zewnętrzną warstwę zanieczyszczeń. Drugi etap to kontynuowanie czyszczenia powierzchni międzylamelowych (pozostałe 1,5 litra preparatu). Dla obu przypadków piana wytworzona między lamelami została zmyta obficie wodą po 5 minutach.
Efekt czyszczący płynu HVAC External Strong został porównany z do tej pory najlepszym i najdroższym preparatem dostępnym na rynku (rysunek 7).


porownanie z konkurencja
Na rysunku 7a zostały przedstawione efekty czyszczenia obiektu testowego przez dwa specjalistyczne płyny do konserwacji układów HVAC. Oba preparaty testowano w takich samych warunkach (w rozcieńczeniu 1:3) oraz zgodnie z instrukcją użytkowania. Lewa część skraplacza (7b) została wyczyszczona preparatem konkurencyjnym, natomiast prawa (7c) płynem HVAC External Strong. Efekt czyszczący i wybielający jest zauważalnie lepszy w przypadku nowego produktu z linii chemii specjalistycznej przeznaczonej do profesjonalnej konserwacji urządzeń HVAC.


Podsumowując, odpowiedni dobór środków czyszczących jednostki zewnętrzne jest kluczowy dla poprawnego usunięcia zanieczyszczeń z jednostki skraplającej. Lepsza wymiana ciepła pozwala znacznie wydłużyć czas eksploatacji urządzenia oraz zmniejszyć zużycie energii. Firma Liquid Technologies obecna na polskim rynku od 8 lat zyskała już zaufanie i uznanie polskich i zagranicznych serwisantów. Wszystkie produkty z serii HVAC (zarówno do jednostek zewnętrznych, jak i wewnętrznych) posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i atesty oraz dodatkowo wykonane badania skuteczności. Ponadto produkty są w pełni polskie – zaczynając od formulacji przez surowce po produkt finalny.

 

 

[1] Skłodowska Magdalena; https://wysokienapiecie.pl/20778-goraco-coraz-cieplej-klimatyzacja-pozera-energie-podczas-upalow/

Zapisz się do newslettera

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera. W cyklicznym newsletterze przedstawiamy nowości sprzętowe, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem publikując przykłady rozwiązań i artykuły merytoryczne. Jeśli specjalizujesz się w branży klimatyzacji - nasz newsletter z pewnością wzbogaci Twoją wiedzę.
Zgadzam się z Regulamin
Serdecznie zapraszamy do lektury!
 

Copyright © Hydropol-Dekor 2019.